dekorativní motivdekorativní motivdekorativní motivdekorativní motiv

Agrochemie - doporučení na srpen

22. 7. 2013

Ochrana jádrovin

Podle potřeby pokračujeme v ošetření proti strupovitosti a padlí jabloně. Na tyto dvě choroby lze použít přípravky DISCUS, TOPAS 100 EC,  SCORE 250 EC.
Nadále provádíme ošetření jabloní proti obaleči jablečnému. Housenky tohoto škůdce jsou nejčastějším původcem “červivosti“ jablek, ale poškozují i hrušky, meruňky a vlašské ořechy. K ochraně proti druhé generaci obaleče jabloňového je možné použít přípravky MOSPILAN 20 SP, NURELLE D, RELDAN 22 EC, CALYPSO 480 SC, DECIS MEGA.

Ochrana peckovin

Moniliová hniloba plodů může v případě deštivého počasí významně poškodit dozrávající plody peckovin. K ochraně proti moniliové hnilobě plodů je vhodné použití přípravků HORIZON 250 EW anebo TELDOR 500 SC.

Ochrana brambor

Dle potřeby je důležité sledovat výskyt houbových chorob a případně použít osvědčené fungicidy: DITHANE DG NEOTEC, RIDOMIL GOLG MZ PEPITE, INFINITO, ACROBAT MZ WG.
Nelze také podceňovat pozdní výskyt druhé generace mandelinky bramborové. Měli bychom se snažit co nejvíce redukovat počet přezimujících dospělců. Na ochranu proti mandelince lze aplikovat přípravky MOSPILAN 20 SP, CALYPSO 480 SC, NURELLE D.