Úvod

Projekty z fondů EU

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Výstavba skladu kapalných hnojiv Mělník

Projekt realizovaný v roce 2014 byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Snížení enviromentálních rizik a prevence havárií v areálu společnosti ZZN Polabí, a.s., provozovna Mělník - vybudování nového skladu kapalných hnojiv.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 20 722 828 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 8 289 131 Kč (40%) a příspěvek ZZN Polabí, a.s. 12 433 697 Kč (60%)