Úvod

Hnojiva

Hnojiva

Divize hnojiv společnosti ZZN Polabí, a.s. nabízí svým zákazníkům

  • dodání širokého sortimentu kapalných a pevných průmyslových hnojiv
  • rozmetání krystalických a granulovaných hnojiv včetně vápence
  • poradenskou činnost, využití N-testeru a Green Seekru při určování potřeby hnojení dusíkem a Penetrometru k stanovení zhutnění půdy

Naším hlavním cílem je kvalita nabízených služeb při respektování aktuálních požadavků zákazníka.

Kontakty 

 

Bezpečnostní listy, etikety a příbalové letáky

1) Bezpečnostní listy, příbalové latáky hnojiv (registrovaných, ohlášených, ES), kde žadatelem je ZZN Polabí, a.s. naleznetu  v Registru hnojiv ÚKZÚZ:
http://eagri.cz/public/app/rhpub/subjektyVerejnostVF.do?id=162249

2) Bezpečnostní listy jejichž dodavatelem je ZZN Polabí, a.s.

3) Etikety, příbalové letáky a bezpečnostní listy ostatních námi dodávaných hnojiv neuvedených v bodě 1) a 2) Vám rádi zajistí Vaši oblastní prodejci divize hnojiv.