dekorativní motivdekorativní motivdekorativní motivdekorativní motiv

Agrochemie - doporučení na září

2. 9. 2013

Ochrana rostlin v září

V tomto měsíci je třeba dbát na ochranu ovocných stromů, především na výskyt moniliové hniloby na ovocných stromech.

MONILIÓZA PLODŮ

- Při deštivém období se zvyšuje riziko poškození dozrávajících plodů moniliovou hnilobou nejen na peckovinách, ale v některých oblastech se může projevovat škodlivost Monilia fructigena ve větší míře i na jádrovinách. Opatření jsou u peckovin i jádrovin obdobná
HORIZON 250 EW 0,075–0,1 % (7,5–10 ml/10 l vody)
U jádrovin lze moniliovou hnilobu omezit, pokud se provede pozdní ošetření proti strupovitosti před sklizní, některým z povolených přípravků. Termín ošetření se řídí podle délky ochranné lhůty použitého fungicidu.
DELAN 700 WDG 0,07 % (7g/10 l vody/100 m2)
SYLLIT 65 WP 0,075–0,1 % (7,5–10 g/10 l vody/100 m2)

Vinná réva:plíseň šedá (botrytida)

napadá hrozny od doby po odkvětu až do úplné zralosti. Základní ošetření se provádí v době zaměkání bobulí, u silně ohrožených rostlin se ošetření opakuje podruhé za 10 až 14 dnů.                        
Plíseň šedá – fungicidy:    
ACROBAT MZ 0,25% (25 g/10l vody/100 m2)
QUADRIS MAX 0,2 % (20 ml/10l vody)
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 0,25% (25g /10l vody/100 m2)

Růže: černá skvrnitost

- Mnohé odrůdy růží jsou kromě mšic již od časného léta napadány houbovou chorobou - černá skvrnitost. Na uvedené choroby z registrovaných přípravků dobře účinkuje:                      
DISCUS 0,02–0,03 % (2–3 g/10 l vody)
DITHANE DG NEOTEC 0,2 % (20g/6 l vody/100 m2)
SYLLIT 65 WP 0,1 % (10g/10l vody/100 m2)