dekorativní motivdekorativní motivdekorativní motivdekorativní motiv

Řízení kvality

Systémy managementu kvality

ZZN Polabí, a.s. je certifikováno a hodnoceno dle mezinárodních norem:

 • ČSN EN ISO 9001:2016
  Oblast certifikace:  Nákup, skladování a prodej agrochemikálií a hnojiv;
 • GTP (Good Trading Practice dle zásad Codex Alimentarius, COCERAL, viz www.coceral.com) Oblast certifikace:  Sběr, Skladování a obchodování se zemědělskými komoditami – Pšenice, ječmen, žito, řepka, oves, kukuřice, triticale;
 • GMP+ B.3 pro obchod s krmnými surovinami (Trade, Collection and Storage & Transhipment) www.gmpplus.org/en;
  GMP+ „good manufacturing practice" jako model systému správné výrobní praxe, který je založený na principech norem řady ISO 9000 a HACCP a jeho úkolem je nastavit pravidla pro proces řízení produkce, sklízení, skladování, manipulace a dopravy s krmivy.
 • Zkratka GMP znamená Good Manufacturing Practices – Správná výrobní praxe (SVP). Znaménko + označuje integraci se systémem HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points).
 • ISCC (International Sustainability et Carbon Certification), certifikace biomasy a biopaliv, schválený německým úřadem BLE (Spolkový úřad pro zemědělství a výživu), viz www.iscc-system.org.;
 • SQAS  - Safety & Quality Assessment Systém  je systém hodnocení kvality, bezpečnosti, zabezpečení a environmentální výkonnosti poskytovatelů logistických služeb a chemických distributorů jednotným způsobem podle jednotlivých standardizovaných hodnocení provedených nezávislými hodnotiteli pomocí standardního dotazníku. Tento Certifikát je platný pro sklad agrochemikálií Nymburk.
 • ČSN EN ISO 50001:2012
  Oblast certifikace: Hospodaření s energiemi při:Nákupu, skladování, úpravě a obchodování se zemědělskými komoditami. Nákupu, skladování, prodeji agrochemikálií a hnojiv. Prodeji hospodářských potřeb. Prodeji a servisu zemědělské techniky.

 

Systémy managementu kvality jsou organizačně a oborově strukturalizovány, propojovány dokumentačním systémem.