dekorativní motivdekorativní motivdekorativní motivdekorativní motiv

Oznámení o fúzi

27. 7. 2011

Oznámení o fúzi společností ZENA - zemědělský nákup a.s., GEMINI MB, s.r.o, Zemědělské odbytové centrum ZZN Polabí s.r.o. a ZZN Polabí, a.s.

Na základě usnesení Městského soudu v Praze spisová značka F 65271/2011 se ke dni 1. 6. 2011 uskutečnila fúze společností:

  • ZENA – zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ 45148163,
  • GEMINI MB, s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ 48289868,
  • Zemědělské odbytové centrum ZZN Polabí s.r.o., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 02, IČ 27584984, 
    jako společnostmi zanikajícími 

a ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČ 45148210, jako společností nástupnickou.