dekorativní motivdekorativní motivdekorativní motivdekorativní motiv

Osiva

Divize osiv společnosti ZZN Polabí, a.s. zajišťuje prodej osiva zejména ozimých a jarních obilovin, řepky, kukuřice, slunečnice, ale i dalších zemědělských plodin (hrách, oves, vojtěšky, sóji, travních směsí, atd.). Množíme a upravujeme široký sortiment osiv z přihlášených množitelských ploch. Od roku 2011 je v provozu velkokapacitní čistička osiv v Městci Králové, která zajišťuje úpravu, moření a certifikaci osiva zejména pšenice a ječmene. Vzorkování a certifikace osiv probíhá pod důslednou kontrolou ÚKZÚZ Praha. Množíme a upravujeme takové odrůdy pšenic a ječmenů, po kterých je v daném roce aktuální poptávka.

Stojíme o co nejširší spolupráci se zákazníkem a poskytujeme výhodné obchodní podmínky. Odborně poradíme ve výběru vhodných plodin a odrůd. Spolupracujeme s významnými dodavateli osiv s cílem zajistit potřeby všech našich obchodních partnerů. V případě zájmu můžeme zajistit i osiva, která nejsou uvedena v daných aktuálních nabídkách, včetně osiva pro projekt osevu meziplodin.

Několik fotografií z čističky osiv najdete v přiložené fotogalerii.

Akce a nabídky

Kontaktní údaje

Bořek Štrobl,  Vedoucí prodeje, Obchodní oblast Kolín, Nymburk, Kutná Hora

mobil  602 520 023    
e-mail  borek.strobl@zznpolabi.cz

Ing. Hana Prskavcová,  Obchodní oblast Mladá Boleslav

mobil  602 622 449    
e-mail  hana.prskavcova@zznpolabi.cz

Ing. Jiří Leiblinger,  Obchodní oblast Mělník

mobil  602 244 872    
e-mail  jiri.leiblinger@zznpolabi.cz

Ing. Dagmar Morávková,  Obchodní oblast Česká Lípa

mobil  721 333 143    
e-mail  dagmar.moravkova@zznpolabi.cz

Lucie Slabová,  Asistentka prodeje

mobil  601 087 948    
e-mail  lucie.slabova@zznpolabi.cz

Ing. Ondřej Růžička,  Koordinátor výroby a obchodu

mobil  725 981 095    
e-mail  ondrej.ruzicka@zznpolabi.cz

Ladislav Ulrich,  ČSO Městec Králové

mobil  723 389 781    
e-mail  ladislav.ulrich@zznpolabi.cz