dekorativní motivdekorativní motivdekorativní motivdekorativní motiv

Sklizňové služby

Vlastní technikou a ve spolupráci se smluvními dodavateli nabízíme sklizeň:

  • obilovin
  • řepky
  • luskovin
  • slunečnice
  • kukuřice na zrno

Dále nabízíme:

  • senážování a sklizeň silážní kukuřice

Rozsáhlou nabídku zemědělských služeb najdete na samostatné prezentaci.