Důležité informace

Na této stránce nabízíme ke stažení informace, sdělení a dokumenty, jejichž zveřejnění požaduje platná legislativa České republiky.

 

Informační povinnost podle zákona o ochraně spotřebitele

ZZN Polabí, a.s., se sídlem K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO: 45148210, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1547, tímto informuje spotřebitele, že mají  možnost řešit případný spotřebitelský spor se ZZN Polabí, a.s., mimosoudně, a to před Českou obchodní inspekcí  (adresa:  Česká obchodní inspekce, Štěpánská  567/15, 120 00 Praha 2), internetové stránky: www.coi.cz.

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů společnost ZZN Polabí, a.s. umožňuje podat oznámení také prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti. Podrobnosti v přiloženém souboru Informace pro oznamovatele.

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů společností ZZN Polabí, a.s. lze najít v přiloženém souboru.

Přehled přístupnosti vleček

Informace o přístupnosti vleček provozovaných společností ZZN Polabí, a.s. lze najít v přiloženém souboru