Řízení kvality

Systémy managementu kvality


ZZN Polabí, a.s. je certifikováno a hodnoceno dle mezinárodních norem:

 • ČSN EN ISO 9001:2016
  Oblast certifikace: Nákup, skladování a prodej agrochemikálií;
 • GMP+ B3 Obchod, sběr a skladování s překládkou (Trade, Collection and Storage & Transshipment) www.gmpplus.org/en;
  GMP+ „good manufacturing practice" jako model systému správné výrobní praxe, který je založený na principech norem řady ISO 9000 a HACCP a jeho úkolem je nastavit pravidla pro proces řízení produkce, sklízení, skladování, manipulace a dopravy s krmivy.
 • GMP+B4 Přeprava
 • Zkratka GMP znamená Good Manufacturing Practices – Správná výrobní praxe (SVP). Znaménko + označuje integraci se systémem HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points).
 • ISCC EU (International Sustainability et Carbon Certification), certifikace podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED) viz www.iscc-system.org.;
 • SQAS - Safety & Quality Assessment Systém je systém hodnocení kvality, bezpečnosti, zabezpečení a environmentální výkonnosti poskytovatelů logistických služeb a chemických distributorů jednotným způsobem podle jednotlivých standardizovaných hodnocení provedených nezávislými hodnotiteli pomocí standardního dotazníku. Tento Certifikát je platný pro sklad agrochemikálií Nymburk.
   

ČSN EN ISO 50001:2019

Oblast certifikace:
Hospodaření s energiemi při:

 • Nákupu, skladování, úpravě a obchodování se zemědělskými komoditami.
 • Nákupu, skladování, prodeji agrochemikálií a hnojiv.
 • Prodeji hospodářských potřeb.
 • Prodeji a servisu zemědělské techniky.