Osiva

Divize osiv společnosti ZZN Polabí, a.s. zajišťuje prodej osiva zejména ozimých a jarních obilovin, řepky, kukuřice, slunečnice, ale i dalších zemědělských plodin (hrách, oves, vojtěšky, sóji, travních směsí, atd.). Množíme a upravujeme široký sortiment osiv z přihlášených množitelských ploch. Od roku 2011 je v provozu velkokapacitní čistička osiv v Městci Králové, která zajišťuje úpravu, moření a certifikaci osiva zejména pšenice a ječmene. Vzorkování a certifikace osiv probíhá pod důslednou kontrolou ÚKZÚZ Praha. Množíme a upravujeme takové odrůdy pšenic a ječmenů, po kterých je v daném roce aktuální poptávka.

Stojíme o co nejširší spolupráci se zákazníkem a poskytujeme výhodné obchodní podmínky. Odborně poradíme ve výběru vhodných plodin a odrůd. Spolupracujeme s významnými dodavateli osiv s cílem zajistit potřeby všech našich obchodních partnerů. V případě zájmu můžeme zajistit i osiva, která nejsou uvedena v daných aktuálních nabídkách, včetně osiva pro projekt osevu meziplodin.

 

 KontaktY

Fotogalerie