Projekty z fondů EU

Projekty podpořené z fondů EU

Výstavba skladu kapalných hnojiv Mělník

Projekt realizovaný v roce 2014 byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Snížení enviromentálních rizik a prevence havárií v areálu společnosti ZZN Polabí, a.s., provozovna Mělník - vybudování nového skladu kapalných hnojiv.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 20 722 828 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 8 289 131 Kč (40%) a příspěvek ZZN Polabí, a.s. 12 433 697 Kč (60%)

Výstavba FVE - Farma Kolín

Cílem je investice vedoucí ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Realizaci projektu „Výstavba FVE – farma Kolín“, který je spolufinancován Evropskou unií. Fotovoltaická elektrárna (FVE) je o  instalovaném výkonu 431,34 kW (bez akumulace).  Tato FVE je instalovaná na nyní nově postavené skladovací hale. Adresa místa realizace: k. ú. Kolín, obec Kolín, okres Kolín, 280 02, parcelní číslo 8552 . Cílem výstavby FVE je zajištění částečné energetické soběstačnosti podniku a snížení nákladů na elektrickou energii.